دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
منوی اصلی

فرمها

 

  فرم ثبت نام سرمایه گذاران
  فرم درخواست سرمایه گذاری
  فرم پیگیری درخواست سرمایه گذاری
  فرم شكایت
  فرم پیگیری شكایت
  فرم حضور در همایش
  فرم پیگیری ثبت نام حضور در همایش
  فرم ثبت مشكلات یارانه ای
  فرم پیگیری مشكلات یارانه ای
  فرم ثبت شكایت سهام عدالت
  فرم پیگیری شكایت سهام عدالت

  

ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري به عنوان كانون مراجعه سرمايه گذاران بويژه سرمايه گذاران خارجي از سال 1372 در كشور فعاليت خود را آغاز نموده است. اين ستاد از سال 1382 در استان كردستان فعاليت خود را شروع نموده است و طي دوره فعاليت خود توانسته است بستر مناسبي را براي تشويق و جذب سرمايه گذاران به حضور در استان كردستان فراهم نمايد. بطور كلي اهم فعاليت هاي ستاد بشرح زير مي باشد: ارائه مشاوره به سرمايه گذاران به منظور آشنايي با قوانين و مقررات. تهيه و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري استان. تسهيل روند اداري لازم براي دريافت مجوزهاي مختلف به منظور سرمايه گذاري. پيگيري رفع مشكلات موجود در مسير سرمايه گذاري. ارائه مشاوره به مديران ارشد استان به منظور رفع موانع و نارسايي هاي موجود در مسير سرمايه گذاري. همكاري با سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي دولتي و نهادهاي تخصصي بخش خصوصي نظير اتاق بازرگاني و خانه صنعت و معدن به منظور تسهيل در روند سرمايه گذاري استان. يكي از فعاليتهاي مستمر و فراگير ستاد پيگيري رفع مشكلات و موانع موجود در مسير سرمايه گذاري در طرح هاي بزرگ استان توسط سرمايه گذاران داخلي است.


اخبار

سایتهای مرتبط